ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στην σελίδα παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά του μετεωρολογικού σταθμού.Ακουμπώντας τον δείκτη στα κουμπιά δεξιά εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας.τα δεδομένα ανανεώνονται ανά 15 λεπτά.

Σημερινά στατιστικά
Σημερινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 16,9 °C στις 13:05 
Ελάχιστη θερμοκρασία 11,2 °C στις 00:52
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 5,7 °C  
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία 15,9 °C στις 13:18 
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία 9,8 °C στις 00:02
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 10,7 °C στις 00:02
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 16,9 °C στις 13:05
Μέγιστη τιμή υγρασίας 89 % στις 00:00 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 62 % στις 12:29
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Σημερινή βροχόπτωση 0,3 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,6 mm/hr στις 08:06
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,3 mm στις 08:06
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία άνομβρη μέρα 0  
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία βροχή 1  
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 24,5 km/h στις 10:57
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 18,4 km/h (F3) στις 11:21
Τρέξιμο ανεμόμετρου 77,9 km  
Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου 130° ΝΑ  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη πίεση 1008,6 hPa στις 00:00
Ελάχιστη πίεση 1004,3 hPa στις 13:04
Χθεσινά στατιστικά
Χθεσινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 14,9 °C στις 12:45 
Ελάχιστη θερμοκρασία 5,3 °C στις 07:06
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 9,6 °C  
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 14,8 °C στις 14:30 
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 4,1 °C στις 07:06
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 5,3 °C στις 07:06
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 14,9 °C στις 12:45
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % στις 10:15 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 72 % στις 13:44
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 12,2 km/h στις 11:57
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 9,7 km/h (F2) στις 11:56
Τρέξιμο ανεμόμετρου 47,8 km  
Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου 58° ΑΒΑ  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1011,0 hPa στις 10:02
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1008,3 hPa στις 22:45
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 17,9 °C 11:28 στις 03 Δεκέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,2 °C 06:36 στις 01 Δεκέμβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 12,6 °C 10:38 στις 05 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -5,8 °C 00:04 στις 01 Δεκέμβριος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 17,5 °C 11:32 στις 03 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -2,4 °C 06:36 στις 01 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 0,2 °C 06:36 στις 01 Δεκέμβριος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 17,9 °C 11:28 στις 03 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 9,2 °C 03 Δεκέμβριος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 13,1 °C 01 Δεκέμβριος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % 10:15 στις 05 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 36 % 12:55 στις 01 Δεκέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 12,9 °C 01 Δεκέμβριος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 7,9 °C 04 Δεκέμβριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Μηνιαίος υετός 7,5 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 3,6 mm/hr 18:51 στις 03 Δεκέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 2,4 mm 19:45 στις 03 Δεκέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 6,0 mm 03 Δεκέμβριος
Μακρύτερη ξερή περίοδος 3 μέρες στις 02 Δεκέμβριος
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 2 μέρες στις 04 Δεκέμβριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 27,0 km/h 12:50 στις 03 Δεκέμβριος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 18,4 km/h 12:50 στις 03 Δεκέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 119,9 km 03 Δεκέμβριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1004,3 hPa 13:04 στις 06 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1016,3 hPa 10:25 στις 01 Δεκέμβριος
Στατιστικά τρέχοντος έτους
Στατιστικά τρέχοντος έτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 41,0 °C 17:30 στις 03 Αύγουστος
Ελάχιστη θερμοκρασία -10,2 °C 18:45 στις 13 Νοέμβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 25,5 °C 20:04 στις 04 Αύγουστος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -16,1 °C 13:28 στις 15 Φεβρουάριος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 41,6 °C 17:35 στις 03 Αύγουστος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -28,8 °C 19:30 στις 13 Νοέμβριος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -10,8 °C 12:56 στις 13 Νοέμβριος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 42,3 °C 17:33 στις 03 Αύγουστος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 26,2 °C 06 Αύγουστος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 0,7 °C 14 Φεβρουάριος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % 09:33 στις 03 Νοέμβριος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 11 % 14:29 στις 02 Ιούλιος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 19,1 °C 03 Αύγουστος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,4 °C 21 Μάρτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Ετήσιος υετός 332,1 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 61,1 mm/hr 12:09 στις 04 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 8,4 mm 16:55 στις 04 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 33,3 mm 14 Οκτώβριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 108,3 mm Οκτώβριος
Μακρύτερη ξερή περίοδος 20 μέρες to 23 Ιούλιος
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 10 μέρες to 19 Οκτώβριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 184,0 km/h 12:56 στις 13 Νοέμβριος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 188,0 km/h 18:18 στις 13 Νοέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 331,7 km 17 Μάρτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΙΑΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μέγιστη τιμή πίεσης 995,5 hPa 05:36 στις 29 Νοέμβριος
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1034,0 hPa 10:09 στις 10 Νοέμβριος
Μηνιαία ρεκόρ

Πατώντας στο ανάλογο κουμπί παρακάτω εμφανίζονται τα σχετικά στατιστικά.

Ρεκόρ μηνός Ιανουαρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 23,4 °C at 12:51 on 21 Ιανουάριος 2020
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -9,0 °C at 06:53 on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 19,7 °C at 23:00 on 28 Ιανουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -18,8 °C at 18:23 on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 25,2 °C at 12:51 on 21 Ιανουάριος 2020
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -13,9 °C at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -13,0 °C at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 23,4 °C at 12:51 on 21 Ιανουάριος 2020
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 13,4 °C at 23:09 on 25 Ιανουάριος 2021
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -3,2 °C at 11:28 on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % at 09:06 on 08 Ιανουάριος 2014
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 15 % at 13:21 on 04 Ιανουάριος 2020
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 25,1 °C on 21 Ιανουάριος 2020
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,9 °C on 04 Ιανουάριος 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕΤΟΥ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 136,8 mm/hr at 08:25 on 18 Ιανουάριος 2018
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 233,7 mm at 13:21 on 21 Ιανουάριος 2020
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 233,7 mm on 21 Ιανουάριος 2020
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 235,8 mm Ιανουάριος 2020
Μακρύτερη ξερή περίοδος 19 ημέρες to 04 Ιανουάριος 2017
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 8 ημέρες to 10 Ιανουάριος 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 51,5 km/h at 07:10 on 18 Ιανουάριος 2018
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 33,1 km/h at 21:29 on 27 Ιανουάριος 2021
Highest Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 322,6 km on 27 Ιανουάριος 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 1040,7 hPa at 23:42 on 20 Ιανουάριος 2020
Απολύτως ελάχιστη πίεση 971,7 hPa at 20:24 on 31 Ιανουάριος 2015
Aκραίες τιμές
Oι ακραίες τιμές από την αρχή λειτουργίας του σταθμού στις 2 ιουνίου 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 41,0 °C at 17:30 on 03 Αύγουστος 2021
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -10,2 °C at 18:45 on 13 Νοέμβριος 2021
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 27,2 °C at 19:35 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -18,8 °C at 18:23 on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 42,9 °C at 12:26 on 10 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -28,8 °C at 19:30 on 13 Νοέμβριος 2021
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -13,0 °C at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 48,7 °C at 12:26 on 10 Ιούλιος 2017
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 26,2 °C at 06:59 on 06 Αύγουστος 2021
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -3,2 °C at 11:28 on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % at 08:44 on 05 Νοέμβριος 2012
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 3 % at 16:27 on 04 Μάιος 2018
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 25,1 °C on 21 Ιανουάριος 2020
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,2 °C on 20 Νοέμβριος 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 200,0 mm/hr at 14:06 on 10 Ιούλιος 2019
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 247,5 mm at 18:02 on 01 Φεβρουάριος 2018
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 16533,0 mm on 22 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 16541,0 mm Νοέμβριος 2016
Μακρύτερη ξερή περίοδος 44 μέρες to 18 Σεπτέμβριος 2019
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 10 μέρες to 15 Φεβρουάριος 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 184,0 km/h at 12:56 on 13 Νοέμβριος 2021
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 188,0 km/h at 18:18 on 13 Νοέμβριος 2021
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 370,4 km on 24 Δεκέμβριος 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 956,3 hPa at 13:37 on 30 Ιούλιος 2018
Απολύτως ελάχιστη πίεση 1040,8 hPa at 09:17 on 08 Δεκέμβριος 2016
image image

Κατασκευή σελίδας ΜetFM 2014


Τελευταία ανανέωση σελίδας 6/12/2021 13:45:00
Εκδοση προγράμματος Cumulus v1.9.4 (1099)